ARCHIWALNE WPISY ZACZERPNIĘTE Z „ORĘDOWNICZKA”

ROK 1928

Rok IV – Wrzesień 1928 – Nr 7 – Kongres Eucharystyczny w Łodzi – Uroczystość rozpoczęła się 29 czerwca przyjazdem Ks.Nuncjusza, a zakończyła się 1 lipca wspaniałą procesją przez ulice miasta. Krucjaty z Warszawy, Wielunia, Wirowa, Sieradza, Pniew i inne przysłały swoje delegacje, by w ten sposób przyczynić się do uczczenia Pana Jezusa.

Rok IV – Grudzień 1928 – Nr 10 – „Skrzynka do listów” – Krucjata w Swarzędzu zasługuje na serdeczny udział w tej wielkiej radości,że dzięki gorliwym staraniom gorliwego kierownika K. E. i drobnym ofiarkom, zebrała się dość pokaźna suma, by posąg Serca Jezusowego postawić w szkolnym budynku. Jakże Wam miło być musi na każdej pauzie spojrzeć na wizerunek Króla naszego, do Niego zwracając tem goręcej Wasze intencje, myśli i serca.

ROK 1929

Rok V – Styczeń 1929 – Nr 1 – „Wasze wypracowania” – Pierwszą nagrodę „małych” zdobył tym razem chłopczyk, czem się „Orędowniczek” osobliwie cieszy, gdyż to się rzadko zdarza, skoro chłopcy na ogół nie są tak ochotni do pisania, jak dziewczynki. Bohaterem tym jest 8-letni Kazio Łaszewski z Poznania.

Rok V – Luty 1929 – Nr 2 – „Skrzynka do listów” – Fryda Uznańska, Rokietnica – Widać, że gorliwą jesteś krucjatką, ponieważ interesujesz się Krucjatą w Rokietnicy. Może nam coś o niej napiszesz?

Rok V – Maj 1929 – Nr 5 – Rezultat całorocznej pracy – Oto ucieszycie się, dzieci drogie, gdy się dowiecie, ileście też skarbów uzbierały w przeciągu roku 1928. Orędowniczek zliczył wszystkie miesiące – i – rezultat taki:
– Msze św…………………..146.069
– Komunje św………………..68.420
– Komunje duchowne…..525.816
– Modlitwy…………………..842.600
– Ofiary………………………..499.528
– Obowiązki i lekcje………119.529

Rok V – Maj 1929 – Nr 5 – „Skrzynka do listów” – Frydzia Uznańska, Rokietnica – Nie trap się niczem, przecież zawsze możesz być dobrą Krucjatką i gorąco kochać P.Jezusa. Przysyłaj jak dawnej i Twoje wypracowania.

ROK 1930

Rok VI – Styczeń 1930 – Nr 1 – „Skrzynka do listów” – Całym sercem witamy nowe Krucjaty: w Kownie szk. kolejowa Nr 1; w Krakowie szk. 28 i 42; w Poznaniu szk. 11. Szczęść Boże w dalszym rozwoju!

Rok VI – Luty 1930 – Nr 2 – „Wasze referaty” – I nagr. młodsz.: Juljan Pieterek z Poznania.

Rok VI – Marzec 1930 – Nr 3 – Kongres Eucharystyczny w Poznaniu – Przy końcu czerwca b. r. odbędzie się po raz pierwszy w Poznaniu ogólny, Krajowy Kongres Eucharystyczny. Z wszystkich stron Polski przybędą organizacje, stowarzyszenia, bractwa, by oddać hołd Jezusowi utajonemu w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Czy Krucjaty Eucharystycznej – Rycerstwa Chrystusowego mogłoby tam zabraknąć?

Rok VI – Kwiecień 1930 – Nr 4 – „Skrzynka do listów” – K. E. prz 11 Szkole powszech., Poznań. Dziękujemy za fotografię,niestety nie umieszczamy zdjęć z przedstawień teatralnych. Choć rycerzyków jest jeszcze niewielu, ale odznaczają się wielką gorliwością. Szczęść Boże!

Rok VI – Kwiecień 1930 – Nr 4 – „Nekrolog” – Z Pniewskiej Krucjaty „Duch Święty” zabrał Pan Jezus do siebie Marychnę Grocholewską, gorliwą Krucjatkę, którą poleca się pamięci w modlitwach.

Rok VI – Maj 1930 – Nr 5 – „Wasze referaty” – II nagr. młod.: Skrzypczak Teodor, ucz. III kl. szk. powsz. w Poznaniu.

Rok VI – Czerwiec 1930 – Nr 6 – Generalny Sekretariat Krucjaty Eucharystycznej wzywa, by na Kongresie w Poznaniu stanęła Krucjata z całej Polski. Musi tam ona przybyć w wielkiej liczbie, by złożyć hołd utajonemu w Hostii Bogu. Z bliższych okolic Poznania niechaj weźmie udział jak najwięcej dzieci, z dalszych stron Polski powinny się zjawić delegacje, przynajmniej w liczbie trzech lub więcej członków. Krucjaty, które posiadają sztandar, winne go zabrać z sobą na Kongres.

Rok VI – Czerwiec 1930 – Nr 6 – Przyjęcie do Krucjaty Eucharystycznej w Poznaniu, przy kościele Serca Jezusowego (zdjęcie).

ROK 1931

Rok VII

(trwają prace nad archiwalnymi materiałami…)