Diecezjalne Spotkanie ERM w Pniewach

NOWY TERMIN – 10.10.2020!!!

więcej informacji w zakładce “ADW2020