Grupy formacyjne

Tropiciele Jezusa

W pierwszej grupie dzieci zapoznają się z Eucharystycznym Ruchem Młodych. Przyjmują zaproszenie Jezusa do przyjaźni z Nim oraz do troski o szerzenie Królestwa Serca Jezusa we własnym życiu, jak również w swoich rodzinach i środowisku. Odkrywają znaczenie zasad, które mają stać się filarami ich życia.

Po zakończeniu tego etapu formacji dzieci są uroczyście przyjmowane do wspólnoty ERM i na znak przynależności do Ruchu otrzymują żółtą chustę.

Uczniowie Jezusa

W drugiej grupie, w oparciu o Ewangelię, dzieci poznają osobę Jezusa, którego pragną naśladować w różnych sytuacjach życia.

Ten etap formacji kończy się złożeniem przyrzeczeń wierności Jezusowi. Podczas tej uroczystości następuje również wręczenie odznaki ERM oraz Legitymacji Członka ERM.

Apostołowie dzisiaj

Ten rok formacyjny skoncentrowany jest wokół Apostołów, których żarliwość o zdobycie wyznawców Jezusa, Syna Bożego, zdumiewa, zachwyca i wydobywa z duszy pytanie: „Skąd oni to mają? Co zrobić, żeby być takimi jak oni?”.

Poszukiwacze Prawdy

To nawiązanie do Formacji Wstępnej w świetle sakramentów chrztu i pojednania. Dla zaawansowanych ERM-owiczów jest to pogłębienie treści poznanych na początku formacji, a dla początkujących gimnazjalistów podstawowe wprowadzenie w to, czym jest ERM, i dlaczego warto skorzystać z tej formacji.

Ten etap formacji dla początkujących kończy się uroczystym wprowadzeniem do wspólnoty ERM oraz przyjęciem żółtej chusty.

Odkrywcy Skarbu

Piąta grupa to czas na pogłębianie tajemnicy Eucharystycznej Miłości silniejszej niż grzech i śmierć. Tematy pomagają odkrywać skarb Eucharystii i Bierzmowania, oraz budzić w młodym człowieku pragnienie, by żyć pełnią życia.

Na koniec tego etapu formacji początkujący ERM-ici otrzymują Odznaki oraz Legitymacje Członka ERM.

Powołani i Posłani

W ostatniej grupie formacyjnej młodzież wprowadzana jest w piękno życia rozumianego jako dar dla innych. Odsłania różnorodność dróg w kroczeniu przez życie razem z Bogiem. Wyczula słuch serca na głos Pana Boga, który pragnie pomóc w odkrywaniu osobistego powołania do bycia Jego apostołem, a przez to do kroczenia drogą radości i pokoju, drogą zbawienia.

Droga Serca

Obecnie trwają prace nad opracowaniem programu dla młodzieży.

ERMyouth – Droga Serca

Niedługo rozpoczniemy wprowadzanie pierwszego etapu formacji 🙂