Kontakt

15 + 14 =

Dyrektor Krajowy ERM (od 14.06.2019)
ks. Grzegorz Wiśniewski (Archidiecezja Katowicka)

Archidiecezjalny Moderator ERM (od 10.09.2011)
ks. Marcin Nowak
e-mail: erm@archpoznan.pl 
tel.: +48 726 811 013 

Poprzedni Moderatorzy:
od 10.11.2009 do 10.09.2011 – ks. Janusz Buduj
od 09.10.2000 do 10.11.2009 – ks. Mateusz Drob

Ogólnopolska strona ERM
http://www.erm.pl

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Moderator ERM, moich danych osobowych w celu kontaktu, organizacji i na czas ADW.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.