Modlitwa

Pierwsza codzienna modlitwa*

Boskie Serce Pana Jezusa, ofiaruję Ci przez Serce Niepokalane Najświętszej Marji Panny
wszystkie modlitwy i krzyże dnia dzisiejszego,
jako wynagrodzenie za wszystkie wykroczenia nasze.

Łączę je z temi intencjami,
w jakich Ty Sam na ołtarzach naszych się ofiarujesz.

Mianowicie ofiaruję Ci je za Kościół Święty,
za Ojca Świętego …(imię papieża),
o …(intencja papieska na dany miesiąc)
i na intencje na dzień dzisiejszy wyznaczone. Amen.

* Treść zaczerpnięta z pierwszego wydania książki: “Przewodnik Rycerstwa-Krucjaty” z 1930 roku

Dzisiejsza codzienna modlitwa*

Boże, nasz Ojcze, ofiaruję Ci dzień dzisiejszy:
moje modlitwy, myśli, słowa,
czyny, radości i cierpienia.

Ofiaruję Ci je w łączności z Synem Twoim,
Jezusem Chrystusem,
który w Eucharystii nieustannie składa się Tobie
w ofierze dla zbawienia świata.

Niechaj Duch Święty, który prowadził Jezusa,
będzie dzisiaj moim przewodnikiem i moją siłą,
bym mógł świadczyć o Twojej miłości.

Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła,
proszę Cię szczególnie w tych intencjach,
które Ojciec Święty poleca
wszystkim wierzącym na ten miesiąc.

* Treść Modlitwy Codziennego Ofiarowania – Apostolstwo Modlitwy