O ERM

Krótka historia
Eucharystycznego Ruchu Młodych

 1. Korzenie – Apostolstwo Modlitwy – II połowa XIX wieku
 2.  1914 – powstanie Krucjaty Eucharystycznej
  Po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój, jezuita o. Bessier zakłada Krucjatę Eucharystyczną jako organizację dla dzieci w ramach Apostolstwa Modlitwy
 3. 1925 – pierwsze wspólnoty Krucjaty w Polsce
  1 stycznia 1925 r. zostaje założone przez św. Urszulę Ledóchowską pierwsze koło Krucjaty w Pniewach k/Poznania
 4. 1960 – przekształcenie Krucjaty w Eucharystyczny Ruch Młodych
  Za radą Jana XXIII Krucjata przybiera nową nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodych
 5. 1985 – reaktywowanie ERM w Polsce