O ERM

HISTORIA ERM

Historia Eucharystycznego Ruchu Młodych ma swoje korzenie w Apostolstwie Modlitwy, powstało 3 grudnia 1844 roku we Francji. Pierwsze dzieci przystąpiły do tego ruchu w 1865 roku, wśród nich była św. Teresa z Lisieux.

W 1910 roku papież Piusa X podkreślił Komunię Świętą dla dzieci oraz  poprosił dzieci o modlitwę w intencji pokoju na świecie.

Podczas Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Lourdes (Francja) w 1914 roku zauważono potrzebę powołania organizacji o profilu eucharystycznym, która będzie skupiała dzieci i młodzież. Tak zaczęły powstawać pierwsze grupy pod nazwą „Liga Eucharystyczna” oraz „Dziecięca Krucjata Modlitwy”

W tym duchu powstała pierwsza Krucjata Eucharystyczna w Bordeaux (Francja), założona 13 listopada 1915 roku przez o. Alberta Bessièresa SJ i Geneviève Boselli, zakonnicę z Sainte Clotilde.

W 1920 roku, podczas swojego pobytu w Rzymie, s. Urszula Ledóchowska zapoznała się z dziełem Krucjaty Eucharystycznej i otrzymała pozwolenie i uprawnienia potrzebne do założenia Krucjaty Eucharystycznej w Polsce.

Pierwsze koło Krucjaty Eucharystycznej powstało w Pniewach k/Poznania w 1925 roku wśród chłopców z Kolegium Piusa X, szkoły prowadzonej przez siostry urszulanki. Uroczyste przyjęcie do pierwszej Krucjaty nastąpiło w pniewskiej kaplicy 17 maja 1925 roku.

W tym samym roku rozpoczęto wydawanie kwartalnika „Hostia” i publikowanie czasopisma dla dzieci pt. „Orędowniczek Euchrystyczny”.

W 1927 roku kierownictwo nad Krucjatą zostało przekazane jezuitom, a stanowisko kierownika krajowego sekretariatu z siedzibą w Krakowie otrzymał o. Józef Bok SJ, który pełnił tę funkcję do 1938 roku.

8 lipca 1937 roku ogłoszono Okólnik nr 67 w sprawie Kół Szkolnych Krucjaty Eucharystycznej w szkołach powszechnych, w którym wskazano Krucjatę jako jedyną organizację religijną mogącą istnieć na terenie szkół.

Wybuch II wojny światowej przerwał ogromne możliwości Krucjaty. Po wojnie, w 1945 roku, wznowiono na krótki czas działalność Krucjaty, gdyż w 1949 roku władze zawiesiły jej działalność na terenie Polski.

W 1960 roku, w 50-tą rocznicę podpisania dekretu Piusa X o wczesnej komunii świętej dzieci, papież Jan XXIII jako pierwszy w odniesieniu do Krucjaty użył nazwy Eucharystyczny Ruch Młodych.

11 sierpnia 1985 roku bp Zdzisław Fortuniak skierował prośbę do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK o odnowienie działalności Ruchu na terenie Archidiecezji Poznańskiej. W tym samym roku s. Jadwiga Batogowska została wyznaczona przez Matkę Generalną do dzieła reaktywacji ERM. Przez następne lata Ruch był wznawiany w kolejnych diecezjach i parafiach w których pracowały siostry urszulanki. Od 2001 roku funkcję tę objęła s. Bożena Kolczyńska, od 2008 roku s. Danuta Pusty, a od 2019 roku s. Mariola Ziółkowska.

14 czerwca 2019 roku Konferencja Episkopatu Polski powierzyła funkcję Dyrektora Krajowego Eucharystycznego Ruchu Młodych ks. Grzegorzowi Wiśniewskiemu.

Obecnie Eucharystyczny Ruch Młodych działa w 59 krajach na całym świecie i skupia ok. 1.6 mln dzieci i młodzieży.

opr. xmn