Obowiązki

Rycerz / rycerka Eucharystycznego Jezusa:

1. Nigdy nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.

2. W kościele czy kaplicy pełni honorową straż wobec Pana Jezusa (np. adoruje Jezusa obecnego w tabernakulum i Najświętszym Sakramencie).

3. Odznacza się zawsze posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych (np. nauczycieli).

4. Stara się być pilnym w nauce i szkolnych obowiązkach.

5. Jest aniołem czystości i brzydzi się nieskromną rozmową, książką, obrazem i zabawą.

6. Jest wzorem dobroci i unika wszelkich sprzeczek i kłótni.

7. Jest miłośnikiem prawdy i nigdy nie plami ust kłamstwem.

8. Jest uczynny dla innych i brzydzi się samolubstwem.

9. Jest pełen radości życia i stara się prawdziwą radość sprawiać rodzicom i otoczeniu.

10. Jest gorliwym apostołem katolickiej prasy (np. czyta gazetki katolickie dla dzieci).

* Treść zaczerpnięta z pierwszego wydania książki: “Przewodnik Rycerstwa-Krucjaty” z 1930 roku