Archiwum

ORĘDOWNICZEK EUCHARYSTYCZNY

ARCHIWALNE WPISY ZACZERPNIĘTE Z “ORĘDOWNICZKA”

TRWAJĄ PRACE NAD ARCHIWUM…

ROK 1933

Rok IX – Styczeń 1933 – Nr 1 – “List Apostolski – Pius XI” – Przychylając się więc łaskawie do życzeń Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, który nas prosił, by Krucjata Eucharystyczna Apostolstwa Modlitwy była wyniesiona do godności “Primariae honoris causa” (…) powyższą Krucjatę Eucharystyczną Apostolstwa Modlitwy, kanonicznie ustanowioną w Rzymie (…) od teraz stopniem Stowarzyszenia “Primaria od honorem” ozdabiamy… Dan w Rzymie, u św. Piotra, pod pierścieniem Rybaka, dnia 6 sierpnia r. 1932, jedenastego Naszego Pontyfikatu. E. Kard. Pacelli, Sekretarz Stanu.

Rok IX – Styczeń 1933 – Nr 1 – “Skrzynka do listów” – Dzieciom z Otorowa “Orędowniczek” serdecznie dziękuje za ułożenie kalendarza na cały rok i za miły list. Do pięknej chwili przyjęcia najlepiej można się przygotować gorącą modlitwą i walką z tem, co się waszem sercu najwięcej Panu Jezusowi nie podoba. Czekamy na ciekawy opis przyjęcia.

Rok IX – Luty 1933 – Nr 2 – “Skrzynka do listów” – Krucjata św. Urszuli w Otorowie. Wasze życzenia, drogie rycerki, ogromnie się “Orędowniczkowi” podobały. A teraz wy ze swojej strony modlitwą i ofiarami przyczyńcie się do rozszerzenia waszego pisemka w całej Polsce. Jak to ładnie, że kochacie wasze Siostry i jesteście im wdzięczne za opiekę. Wdzięczność jest zawsze dowodem szlachetnego serduszka.

Rok IX – Luty 1933 – Nr 2 – “Skrzynka do listów” – Krucjata Dzieciątka Jezus w Otorowie. Największą pociechą dla “Orędowniczka” jest wiadomość, że dzieci czytając go zachęcają się do pracy nad sobą. Nic nie szkodzi, że wam trudno idzie praca, większą za to będziecie miały zasługę.

Rok IX – Marzec 1933 – Nr 3 – “Skrzynka do listów” – Rycerzom i rycerkom w zakładzie Sióstr Serafitek w Poznaniu “Orędowniczek” dziękuje za tak miłe życzenia świąteczne i cieszy się, że go kochacie, bo i on kocha wszystkie dzieci, które wiernie stoją pod sztandarem eucharystycznym.

Rok IX – Kwiecień 1933 – Nr 4 – “Skrzynka do listów” – Krucjata św. Urszuli i Dzieciątka Jezus, Otorowo. Wasz ozdobny skarbiec i liczne referaty świadczą o gorliwości obydwóch Krucjat.

Rok IX – Maj 1933 – Nr 5 – “Skrzynka do listów” – Krucjata z Zakł. SS. Serafitek, Poznań. Uroczystość papieska, którą obchodziłyście, drogie dzieci, niech was zachęca do wiernej i wytrwałej służby w rycerskich szeregach Krucjaty. Ojciec Święty tak potrzebuje teraz współpracy swoich młodych żołnierzy. Czekamy od was dużej paczki z pięknymi referatami.

Rok IX – Czerwiec 1933 – Nr 6 – “Nekrologi” – Krucjata Eucharystyczna przy 25 szkole w Poznaniu prosi o modlitwę za duszę ś. p. M. Jaskowskiego. Po krótkiej i niespodziewanej chorobie umarł dnia 6 marca b. r. Niech Chrystus Król spełni Sam gorące pragnienie małego żołnierzyka i przyjmie go w szeregi Swoich niebieskich hufców.

Rok IX – Czerwiec 1933 – Nr 6 – “Skrzynka do listów” – Danusia Kaczmarkówka z Poznania. Redakcja dziękuje ci za pozdrowienia i oczekuje dłuższego listu.

Rok IX – Wrzesień 1933 – Nr 7 – “Wasze referaty” – II-ą nagrodę młodszych otrzymuje Danusia Hickiewiczówna, Poznań.

Rok IX – Wrzesień 1933 – Nr 7 – “Skrzynka do listów” Krucjata w Otorowie. Z takiem skupieniem starannością przygotowywałyście się drogie dzieci do uroczystości przyjęcia na rycerki i aspirantki, że napewno Pan Jezus nie poskąpił wam swoich łask. Opis wycieczki do Ławicy bardzo interesujący. Jak się przedstawia bukiet darów duchowych, który miałyście złożyć Matce Boskiej w końcu maja? | Witamy nowe zastępy rycerzy i rycerek w Warszawie przy kościele św. Piotra i Pawła na Koszykach, w Poznaniu przy kościele św. Stanisława, i w Żołudku na kresach wsch. Szczęść wam Boże w szczytnej walce o Królestwo Jezusowe na ziemi. | Apostołowie i apostółki Zakł. SS. Serafitek, Poznań. Protokóły waszych zebrań przeczytałem z zainteresowaniem. Na was ciąży szczególny obowiązek pociągania innych do miłości Jezusa. Szkoda tylko, że referaty są wierszowane. Piszcie lepiej prozą.

Rok IX – Październik 1933 – Nr 8 – “Wasze referaty” – Nagrody za prace otrzymują: II-ą starszych – Jóźwiakówna Gertruda w Lubocześnicy pod Pniewami.

Rok IX – Listopad 1933 – Nr 9 – “Skrzynka do listów” – Stefan Klimaszewski, Poznań. “Orędowniczek” bierze udział w Twojej radości z otrzymanej nagrody konkursowej, lecz wspomnianego referatu nie może drukować, bo jest nie na temat.

(UWAGA – fot. zamieszczona w Nr 8 – zawiera błędną datę 1922 – wg źródeł powinna być data 1925 r.)

ROK 1932

Rok VIII – Styczeń 1932 – Nr 1 – “Wasze referaty” – III-cią nagrodę starszych: Henio Komosiński, Poznań, gimnazjum Bergera.

Rok VIII – Styczeń 1932 – Nr 1 – “Skrzynka listów” – Dzieci z Poznania. Nie zapomniał o Was “Orędowniczek”; jakby mógł nie pamiętać o dzieciach, które tak szczerze pracowały podczas misyj w Poznaniu, przygotowując się na przyjęcie do Krucjaty. Zawsze będzie pamiętał o swych małych Rycerzach i Rycerkach, na których piersiach niedawno pojawiła się biała odznaka żołnierza Chrystusowego. | Dzieci z Lubocześnicy. “Orędowniczek” dowiedział się, że w dniu Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marji Panny było u Was uroczyste przyjęcie. Malutko was, – to nic, jeżeli wiernie wypełniać będziecie obowiązki, jakie przyjęłyście na siebie wraz z tą odznaką – równie dużą radość sprawiać będziecie Panu Jezusowi, naszemu Wodzowi.

Rok VIII – Luty 1932 – Nr 2 – “Skrzynka listów” – Hela Bernałówna, Poznań. Myślą i sercem staraliśmy się dzielić z wami te piękne chwile, które przeżywałyście, drogie dzieci. Nowej armji Chrystusowej chcielibyśmy rzucić słówko zachęty, by nigdy nie odstąpiła od sztandaru Krucjaty Eucharystycznej.

Rok VIII – Marzec 1932 – Nr 3 – “Wasze referaty” – III nagroda star.: Marta Bartkowiakówna, Pniewy. III nagroda młod.: Stasio Schiller, Poznań SS. Serafitki. Pochwały: Tadzio Śron, Poznań.

Rok VIII – Marzec 1932 – Nr 3 – “Skrzynka listów” – Krucjata Eucharystyczna, Poznań SS. Serafitki. Dzieci drogie, niechaj ten hymn “Naprzód, Krzyżowcy” prowadzi was rzeczywiście naprzód, coraz bliżej naszego Króla i Wodza Ukrzyżowanego. A więc naprzód! i trwajcie wiernie, jak przystało na rycerzy, pod Jego sztandarem świętym.

Rok VIII – Maj 1932 – Nr 5 – “Wasze referaty” – Na III-cią nagrodę młodszych: Lech Rudawski, lat 8, z Parzęczewa.

Rok VIII – Czerwiec 1932 – Nr 6 – “Nekrologi” – Krucjata Eucharystyczna XXI szkoły powszechnej w Poznaniu prosi o modlitwę za duszę śp. Zenona Sypniewskiego, gorliwego żołnierzyka, zmarłego dnia 2 marca b.r.

Rok VIII – Wrzesień 1932 – Nr 7 – “Nekrologi” – Śp. Monisia Czyżówna, rycerka Krucjaty Euch. w Otorowie, opatrzona św. Sakramentami, zmarła w sam dzień swojej ukochanej Patronki. Mimo ciężkiej i przewlekłej choroby była stale pogodna i znosiła swój krzyż cierpliwie, pamiętając na Mękę Pana Jezusa.

Rok VIII – Październik 1932 – Nr 8 – “Skrzynka listów” – Krucjata Euch., Poznań, SS. Serafitki. Dzieci drogie, dużo przesłałyście liścików, więc “Orędowniczek” wszystkim odpisze wspólnie. Kochajcie swoją Krucjatę, Siostry i Ks. Dyrektora. Idźcie do waszych prac odważnie i wesoło.

Rok VIII – Listopad 1932 – Nr 9 – “Skrzynka listów” – Krucjata pod kier. SS. Serafitek, Poznań. Ładny i szczegółowy opis przyjęcia do Krucjaty i procesji Bożego Ciała świadczy o waszej miłości ku Eucharystycznemu Jezusowi. Niećcie tę miłość wokoło siebie i nietylko teraz, ale i przez całe życie.

Rok VIII – Grudzień 1932 – Nr 10 – “Wasze referaty” – Nagrody starszych: Na I-ą zasłużyła Zosia Zimnówna, Otorowo, szkoła SS. Urszulanek SJK., i jej pracę drukujemy.

Referat nagrodzony: Święto Chrystusa Króla

Królestwo Jezusa to niebo, gdzie Boski Zbawiciel odbiera nieustannie hymny pochwalne od Swych Świętych i Aniołów. Dalej to świątynie z Przenajświętszym Sakramentem, gdzie Bóg-Człowiek jest adorowany przez serca wiernych, gorejące miłością ku Niemu. Królestwo Jezusa to Kościół Katolicki, to społeczeństwo, w którem Zbawiciel odbiera hołd głębokiej wiary i prawdziwej miłości przez zachowywanie prawa Bożego. Wreszcie Królestwo Jezusa to te serca, które całkowicie oddały się Jezusowi na własność, by On w nich królował, żył i je prowadził.

Nie należą do tego Królestwa Jezusowego ci, do których światło wiary św. jeszcze nie dotarło, a więc poganie, ani też ci, którzy wystąpili spod sztandaru Chrystusowego, czyli błędnowiercy, ani ci, którzy tylko z imienia należą do owczarni Chrystusowej, a w życiu zamiast Bogu, służą szatanowi i swoim wadom. Najbardziej nieszczęśliwymi są odstępcy, świadomie depczący prawa, naukę Chrystusa. Cóż oni powiedzą na swe usprawiedliwienie? To też my, rycerki i rycerze, z jaką dokładnością powinniśmy spełniać swe obowiązki, by uczynkami, życiem, pracą, poświęceniem i ofiarnością rozszerzać Królestwo naszego Przenajdroższego Wodza! Z jakąż gorliwością serca wołać winniśmy codziennie: “Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje”. Oziębłym i zatwardziałym daj światło, by rozumieli prawdy wiary, o Boże! Spraw rychło, by nastała jedna owczarnia dusz zespolonych wiarą, gorącą miłością Chrystusa, by ziemia była przedsionkiem Królestwa Niebieskiego przez wierne wypełnianie Bożej woli na wzór aniołów. Oby Serce Twe, Jezu, królowało na tronie każdego serca człowieka, odkupionego Twą Przenajświętszą Krwią. Na dzień poświęcony czci Chrystusa Króla przygotuję się gorącą nowenną na intencję szybkiego rozszerzenia Królestwa Bożego. Uzbieram jak największą ilość darów duchowych z mego codziennego życia, szczególnie przez pilność i dokładność pracy. Przystąpię jak najlepiej przygotowana do Komunii św. i postaram się, chociaż pół godziny adorować Jezusa w tabernakulum. To wszystko ofiaruję jako gorącą prośbę, by Jezus królował na całej ziemi i w każdem sercu rycerki i rycerza.

Zosia Zimnówna, ucz. 7-go oddz. szk. pow. SS. Urszulanek SJK w Otorowie.

ROK 1931

Rok VII – Styczeń 1931 – Nr 1 – “Wasze referaty” – Na pierwszą nagrodę młodszych zasłużył: Skrzypczak Teodor, Poznań, Górna Wilda.

Rok VII – Wrzesień 1931 – Nr 7 – “Wasze referaty” – Na pierwszą nagrodę młodszych zasłużył: Skrzypczak Teodor, Poznań, St. Wych. kl. I.

Rok VII – Wrzesień 1931 – Nr 7 – “Nekrologi” – Orędowniczek poleca modlitwom swoich czytelników dusze ś. p. dzieci: Losi Zapolskij, wychowanki Zakładu SS. Urszulanek SJK w Otorowie. Jasna i czysta ta duszyczka, tak przedziwnie cnotami ubogacona i od zarania swego życia zwalczająca swe małe wady wieku dziecięcego dla miłości Pana Jezusa, po wyjątkowo też dobrem przygotowaniu się na śmierć, opuściła tę ziemię 12 maja r. b.

Rok VII – Październik 1931 – Nr 8 – “Skrzynka do listów” – Krucjata Eucharystyczna Poznań-Jeżyce. Wszystkim nowoprzyjętym rycerzom i rycerkom “Orędowniczek” składa gorące życzenia wytrwania w służbie Wodza naszego Chrystusa Pana. Szczęść Boże!

ROK 1930

Rok VI – Styczeń 1930 – Nr 1 – “Skrzynka do listów” – Całym sercem witamy nowe Krucjaty: w Kownie szk. kolejowa Nr 1; w Krakowie szk. 28 i 42; w Poznaniu szk. 11. Szczęść Boże w dalszym rozwoju!

Rok VI – Luty 1930 – Nr 2 – “Wasze referaty” – I nagr. młodsz.: Juljan Pieterek z Poznania.

Rok VI – Marzec 1930 – Nr 3 – Kongres Eucharystyczny w Poznaniu – Przy końcu czerwca b. r. odbędzie się po raz pierwszy w Poznaniu ogólny, Krajowy Kongres Eucharystyczny. Z wszystkich stron Polski przybędą organizacje, stowarzyszenia, bractwa, by oddać hołd Jezusowi utajonemu w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Czy Krucjaty Eucharystycznej – Rycerstwa Chrystusowego mogłoby tam zabraknąć?

Rok VI – Kwiecień 1930 – Nr 4 – “Skrzynka do listów” – K. E. prz 11 Szkole powszech., Poznań. Dziękujemy za fotografię,niestety nie umieszczamy zdjęć z przedstawień teatralnych. Choć rycerzyków jest jeszcze niewielu, ale odznaczają się wielką gorliwością. Szczęść Boże!

Rok VI – Kwiecień 1930 – Nr 4 – “Nekrolog” – Z Pniewskiej Krucjaty “Duch Święty” zabrał Pan Jezus do siebie Marychnę Grocholewską, gorliwą Krucjatkę, którą poleca się pamięci w modlitwach.

Rok VI – Maj 1930 – Nr 5 – “Wasze referaty” – II nagr. młod.: Skrzypczak Teodor, ucz. III kl. szk. powsz. w Poznaniu.

Rok VI – Czerwiec 1930 – Nr 6 – Generalny Sekretariat Krucjaty Eucharystycznej wzywa, by na Kongresie w Poznaniu stanęła Krucjata z całej Polski. Musi tam ona przybyć w wielkiej liczbie, by złożyć hołd utajonemu w Hostii Bogu. Z bliższych okolic Poznania niechaj weźmie udział jak najwięcej dzieci, z dalszych stron Polski powinny się zjawić delegacje, przynajmniej w liczbie trzech lub więcej członków. Krucjaty, które posiadają sztandar, winne go zabrać z sobą na Kongres.

Rok VI – Czerwiec 1930 – Nr 6 – Przyjęcie do Krucjaty Eucharystycznej w Poznaniu, przy kościele Serca Jezusowego (zdjęcie).

 

ROK 1929

Rok V – Styczeń 1929 – Nr 1 – “Wasze wypracowania” – Pierwszą nagrodę “małych” zdobył tym razem chłopczyk, czem się “Orędowniczek” osobliwie cieszy, gdyż to się rzadko zdarza, skoro chłopcy na ogół nie są tak ochotni do pisania, jak dziewczynki. Bohaterem tym jest 8-letni Kazio Łaszewski z Poznania.

Rok V – Luty 1929 – Nr 2 – “Skrzynka do listów” – Fryda Uznańska, Rokietnica – Widać, że gorliwą jesteś krucjatką, ponieważ interesujesz się Krucjatą w Rokietnicy. Może nam coś o niej napiszesz?

Rok V – Maj 1929 – Nr 5 – “Skrzynka do listów” – Frydzia Uznańska, Rokietnica – Nie trap się niczem, przecież zawsze możesz być dobrą Krucjatką i gorąco kochać P.Jezusa. Przysyłaj jak dawnej i Twoje wypracowania.

ROK 1928

Rok IV – Wrzesień 1928 – Nr 7 – Kongres Eucharystyczny w Łodzi – Uroczystość rozpoczęła się 29 czerwca przyjazdem Ks.Nuncjusza, a zakończyła się 1 lipca wspaniałą procesją przez ulice miasta. Krucjaty z Warszawy, Wielunia, Wirowa, Sieradza, Pniew i inne przysłały swoje delegacje, by w ten sposób przyczynić się do uczczenia Pana Jezusa.

Rok IV – Grudzień 1928 – Nr 10 – “Skrzynka do listów” – Krucjata w Swarzędzu zasługuje na serdeczny udział w tej wielkiej radości,że dzięki gorliwym staraniom gorliwego kierownika K. E. i drobnym ofiarkom, zebrała się dość pokaźna suma, by posąg Serca Jezusowego postawić w szkolnym budynku. Jakże Wam miło być musi na każdej pauzie spojrzeć na wizerunek Króla naszego, do Niego zwracając tem goręcej Wasze intencje, myśli i serca.