VII Światowa Adoracja Najświętszego Sakramentu

“Przyjdźcie, błogosławieni Ojca mojego!”

Jego Eminencja, kard. Péter Erdő, Prymas, Arcybiskup Esztergom-Budapeszt oraz Sekretariat Generalny 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (IEC2020) ponownie zapraszają wiernych na całym świecie na wspólną modlitwę i adorację w dniu 21 listopada 2020 roku.

Zachęcam do zorganizowania w tym dniu Adoracji Najświętszego Sakramentu w swoich parafiach (przestrzegając obostrzeń sanitarnych) oraz transmitowania tej modlitwy przez kamery online oraz inne media społecznościowe, aby jak najwięcej osób mogło połączyć się razem w modlitwie.

Bardzo proszę o zgłoszenie parafii, w której odbędzie się adoracja, na stronie corpusdomini.iec2020.hu

Tym razem, w odniesieniu do pandemii, uczestnicy mogą również przyłączyć się z domu do indywidualnej modlitwy, różańca i czytania Biblii oraz zgłosić swój udział na w/w stronie internetowej wydarzenia. W taki sposób miejsc modlitwy na mapie Polski i Świata będzie jeszcze więcej!

Św. Urszula Ledóchowska napisała: “Modlitwa jest mostem łączącym doczesność z wiecznością, ziemię z niebem, człowieka z Bogiem.” Niech nas wszystkich, 21 listopada 2020 roku, połączy ten duchowy most!