Zakładki

PROPOZYCJA NA NOWY ROK DUSZPASTERSKI 2020/2021 (PLIK PDF)

W ostatnią niedzielę listopada rozpoczniemy nowy rok duszpasterski i liturgiczny, w którym będziemy kontynuować rozważanie nt. Eucharystii. Hasłem nowego roku są słowa: “ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY“.

Wiemy, jak ważną sprawą jest uczenie dzieci od samego początku świadomego, gorliwego i pobożnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Jedną z propozycji pogłębienia i ożywienia życia religijnego wśród dzieci i młodzieży jest Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM), który działa w kilkudziesięciu parafiach Archidiecezji Poznańskiej.

Nie zawsze udaje się stworzyć wspólnoty ERM przy parafii… Wynika to trudności kadrowych, innych zajęć czy form wypoczynku sobotniego i niedzielnego. Mając na uwadze powyższe okoliczności chcę zaproponować Wam możliwość utworzenia tzw. Szkolnej grupy Eucharystycznego Ruchu Młodych. Wszelkie katechezy zw. z Eucharystią, spowiedzią i modlitwą, byłyby zarazem formacją w ramach ERM. Jest to propozycja dotarcia do szerszej grupy dzieci, a jednocześnie uwrażliwienia na tajemnicę naszej wiary – Świętą Wieczerzę.

Szkolna grupa ERM to doskonała okazja do zainteresowania dzieci tym, czym jest Eucharystyczny Ruch Młodych, który w pełnej formie może być (albo już jest) prowadzony przy parafii (jak stworzyć ERM w parafii – zapraszam do kontaktu osobistego lub e-mail’owego).

Na samym początku należy dzieciom/młodzieży wytłumaczyć na czym polega Szkolna grupa ERM i jakie są jej cele, zasady i obowiązki.

Celem Szkolnej grupy ERM jest: ożywienie życia modlitwy, ukazanie piękna rozmowy z Bogiem, umocnienie więzi z Jezusem poprzez świadomy, pobożny i czynny udział w Eucharystii oraz zachęcenie do apostolstwa wśród swoich rówieśników. Obowiązkiem dzieci/młodzieży jest: modlitwa codziennego ofiarowania (zakładka), dodatkowe (poza niedzielą) uczestnictwo w I-piątki we Mszy Świętej, dawanie dobrego przykład innym oraz czynienie dobrych uczynków. Natomiast zasady są takie same jak dla całego ERM, czyli: “Żyj Mszą Świętą”, “Czytaj Ewangelię”, “Kochaj bliźnich” oraz “Bądź apostołem”.

Dzieci i młodzież można zachęcić do uczestnictwa w Szkolnej grupie ERM poprzez większe angażowanie ich podczas katechezy, prowadzenie modlitwy przed czy po lekcji, układanie intencji do modlitwy w klasie, itp. Dodatkowo każdy, kto chce być członkiem Szkolnej grupy ERM otrzymuje każdego miesiąca zakładkę z podpowiedzą co należy czynić, aby coraz lepiej uczestniczyć we Mszy Świętej – jak żyć Mszą Świętą (pierwsza zasada ERM) oraz z modlitwą codziennego ofiarowania. Dodatkową zachętą jest zorganizowanie gier i zabaw integrujących dzieci (czy to w szkole podczas zajęć czy to na salce po Mszy Świętej w I-piątek).

Informacje nt. zakładek można uzyskać poprzez kontakt na adres e-mail – KONTAKT

Bardzo proszę, aby każdy katecheta, który chce włączyć się w dzieło ERM zgłosił się na adres e-mail (KONTAKT) podając swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, natomiast w treści należy podać: szkołę w której uczy, parafię do której należy szkoła, oraz ilość zakładek. W zwrotnej wiadomości katecheta otrzyma rozpiskę kolejności rozdawania zakładek oraz propozycję miesięcy na jakie one są przeznaczone.

Zapraszam Was na piękną przygodę jaką można przeżyć z dziećmi i młodzieżą w ramach Eucharystycznego Ruchu Młodych!

Z błogosławieństwem Bożym i serdecznym pozdrowieniem – ks. Marcin Nowak