Zasady

Żyj Mszą Świętą

Naszym Królem jest Jezus Eucharystyczny, staramy się więc często spotykać się z naszym najlepszym Przyjacielem.

Czytaj Ewangelię

Każdy powinien karmić się nie tylko Chlebem Eucharystycznym, ale i Słowem, które Pan Bóg kieruje do nas.

Kochaj Bliźnich

Owocem miłości do Pana Jezusa i życia Eucharystią jest miłość naszych bliźnich.

Bądź trzynastym apostołem

Każdy z nas jest wezwany, by dołączyć do grona dwunastu Apostołów i stać się świadkiem Pana Jezusa.